Selecteer taal Netherlands - Dutch GB - English
Aanmeldingsformulier
voor aankomende cursussen

*Houd er rekening mee dat

1. Dat als u het aanmeldingsformulier ingevuld heeft opgestuurd dit niet automatisch betekent dat u een plek heeft in de eerst volgende cursus.
2. Bevestiging is afhankelijk van beschikbaarheid van plekken.
3. Wanneer u een plek in de cursus heeft, zal dit via de e-mail bekend gemaakt worden.
4. Aanbetaling: € 25,00. U kunt de rest betalen bij aanvang van de cursus of overnamen naar onze rekeningnummer NL09INGB0685901505 ten name van M. Bansal

Aanmeldingsformulier